Zgłoszenie

Formularz dla maturzysty

1. Dane szkoły wyższej i kierunku, w której Kandydat planuje podjąć naukę w roku akademickim 2024/2025

2. Dane Kandydata

*wypełnić wyłącznie w sytuacji, gdy Kandydat jest dzieckiem pracownika lub zleceniobiorcy Organizatora lub Partnerów, a także pracownika tymczasowego zatrudnionego przez jednego z Partnerów jako agencja zatrudnienia
** wypełnić wyłącznie w sytuacji, gdy Kandydat jest pracownikiem lub zleceniobiorcą Organizatora lub Partnerów, lub pracownikiem tymczasowym zatrudnionym przez jednego z Partnerów jako agencja zatrudnienia lub dzieckiem ww. osób

3. Wynik matury

4. Informacje o Kandydacie

5. Załączniki (obowiązkowe)

Maks. rozmiar pliku: 8 MB.
Maks. rozmiar pliku: 8 MB.
Maks. rozmiar pliku: 8 MB.
Maks. rozmiar pliku: 8 MB.

To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Exact Systems sp. z o.o. z/s w Częstochowie (ul. Focha 53/5, 42-200 Częstochowa). Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu dla których zostały przekazane. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania poprzez kontakt: odo@exactsystems.pl. Więcej informacji dostępnych jest w polityce prywatności.

© Copyright 2022. All Rights Reserved.